Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakup nowości wydawniczych


13 maj 2022
Od 2004 roku biblioteka uzyskuje dotacje na zakup nowości wydawniczych w ramach programów rozwoju czytelnictwa.

Programy rozwoju czytelnictwa to wieloletnie projekty rządowe powstałe w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
W ramach tego programu przekazywane są środki finansowe w formie dotacji na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa.

Aktualne informacje o bieżącym programie rozwoju czytelnictwa można znaleźć na stronie https://nprcz.pl/.

2023

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025:
Zadanie "Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0""

Dotacja
5 425,00 zł
Wkład własny
21 700,00 zł

Łączna kwota do wydatkowania 27 125,00 zł.

2022

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025:
Zadanie "Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0""

Dotacja
10 231,00 zł + 2 692,00 zł (II nabór) = 12 923,00 zł
Wkład własny
21 586,02 zł + 7 081,39 zł (II nabór) = 28 667,41 zł

Łącznie wydatkowano 41 590,41 zł
Za kwotę 26 087,62 zł zakupiono 966 egzemplarzy (912 - książki drukowane, 54 - audiobooki)
Za kwotę 15 502,79 zł zakupiono zdalny dostęp do publikacji na platformie Legimi i Ibuk Libra

2021

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025:
Zadanie "Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0""

Dotacja
13 807,00 zł
Wkład własny
37 536,25 zł

Łącznie wydatkowano 51 343,25 zł
Za kwotę 38 699,18 zł zakupiono 1 501 egzemplarzy (1 430 - książki drukowane, 71 - audiobooki)
Za kwotę 12 644,07 zł zakupiono zdalny dostęp do publikacji na platformie Legimi i Ibuk Libra

2020

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020:
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną”

Dotacja
16 800,00 zł
Wkład własny
28 802,09 zł

Łącznie wydatkowano 45 602,09 zł
Za kwotę 44 302,09 zł zakupiono 1 745 egzemplarzy (1 643 - książki drukowane, 102 - audiobooki)
Za kwotę 1 300,00 zł zakupiono zdalny dostęp do publikacji na platformie Legimi

2019

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020:
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Dotacja
16 100,00 zł
Wkład własny
24 273,98 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 40 373,98 zł
Zakupiono 1 611 egzemplarzy (1 444 - książki drukowane, 167 - audiobooki)

2018

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020:
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Dotacja
17 200,00 zł
Wkład własny
19 126,71 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 36 326,71 zł
Zakupiono 1 468 egzemplarzy (1 328 - książki drukowane, 140 - audiobooki)

2017

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020:
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Dotacja
17 900,00 zł
Wkład własny
16 336,07 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 34 236,07 zł
Zakupiono 1 338 egzemplarzy (1 287 - książki drukowane, 51 - audiobooki)

2016

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020:
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Dotacja
18 100,00 zł
Wkład własny
12 532,57 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 30 632,57 zł
Zakupiono 1 167 egzemplarzy (1 052 - książki drukowane, 115 - audiobooki)

2015

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dotacja
18 200,00 zł
Wkład własny
12 103,81 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 30 303,81 zł
Zakupiono 1 278 egzemplarzy (1 154 - książki drukowane, 87 - audiobooki, 27 - muzyka, 10 - filmy)

2014

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 2: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”

Dotacja
18 800,00 zł
Wkład własny
10 527,52 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 29 327,52 zł
Zakupiono 1 292 egzemplarzy (1 182 - książki drukowane, 83 - audiobooki, 20 - muzyka, - film)

2013

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dotacja
17 200,00 zł
Wkład własny
6 835,98 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 24 035,98 zł
Zakupiono 1 049 egzemplarzy (993 - książki drukowane, 48 - audiobooki, 8 - muzyka)

2012

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dotacja
17 100,00 zł
Wkład własny
8 013,86 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 25 113,86 zł
Zakupiono 1 099 egzemplarzy (1 048 - książki drukowane, 38 - audiobooki, 9 - muzyka, 4 - języki obce)

2011

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dotacja
12 000,00 zł
Wkład własny
15 005,71 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 27 005,71 zł
Zakupiono 1 077 egzemplarzy (1 001 - książki drukowane, 37 - audiobooki, 25 - muzyka, 8 - fil, 6 - języki obce)

2010

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Biblioteki Narodowej Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dotacja
8 200,00 zł
Wkład własny
12 452,64 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 20 652,64 zł
Zakupiono 878 egzemplarzy (855 - książki drukowane, 21 - muzyka, 2 - dok. elektroniczny)

2009

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo” Priorytet 2: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dotacja
8 500,00 zł
Wkład własny
20 197,10 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 28 697,10 zł
Zakupiono 1 076 egzemplarzy (997 - książki drukowane, 32 - audiobooki, 46 - muzyka, 1 - dok. elektroniczne)

2008

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Dotacja
21 100,00 zł
Wkład własny
17 763,54 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 38 863,54 zł
Zakupiono 1 494 egzemplarze (1 463 - książki drukowane, 21 - muzyka, 9 - film, 1 - dok. elektroniczne)

2007

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Dotacja
31 300,00 zł
Wkład własny
22 000,00 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 53 300,00 zł
Zakupiono 2 205 egzemplarze (2 145 - książki drukowane, 22 - audiobooki, 37 - muzyka, 1 - dok. elektroniczne)

2006

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Dotacja
20 700,00 zł
Wkład własny
14 000,00 zł
Inne
100,00 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 34 800,00 zł
Zakupiono 1 645 egzemplarze (1 600 - książki drukowane, 45 - zbiory specjalne)

2005

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury
Program Ministra Kultury „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów”

Dotacja
22 000,00 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 22 000,00 zł
Zakupiono 961 egzemplarzy (961 - książki drukowane)

2004

Dofinansowanie ze środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Dotacja
6 300,00 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 6 300,00 zł
Zakupiono 268 egzemplarzy (268 - książki drukowane)