Dla wszystkich poszukujących materiałów do nauki, pracy lub rozwijania swoich pasji i zainteresowań prezentujemy poniżej kartoteki zagadnieniowe, osobowe oraz regionalne przygotowane przez naszych pracowników.
Zawierają one spis źródeł informacji na podany temat. Są to fragmenty książek i prac zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego czy multimedia.

Załączniki zawierające zestawienia bibliograficzne w formacie pdf (w układzie alfabetycznym):