Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności


Dostępność strony www

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.

Data publikacji strony internetowej: [ 2022-06-28 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2022-06-28 ].

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2022-06-27 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anita Przedwojewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 870-26-02 w.21 lub 515-900-251.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Realizacja żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
 • dogodny sposób przedstawienia informacji - w przypadku osoby zgłaszającej potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna przy pl. Seniora 4
 1. Dostępność wejścia
  Siedziba główna składa się z dwóch części trzykondygnacyjnych połączonych ze sobą funkcjonalnie.
  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są trzy wejścia:
  • wejście główne do części z działami dla czytelników, które jest wykonane w postaci zjazdu i wyposażone w zamocowane z obu stron poręcze,
  • wejście do sali spotkań znajdującej się na parterze przy Wypożyczalni, do której prowadzi osobny nieduży podjazd,
  • wejście do sali szkoleń, znajdującej sią na parterze przy Multimediach, z poziomu podwórza.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest jedynie parter budynku. Korytarze są przestronne, a drzwi szerokie bez progów. Zachowane są także duże odległości pomiędzy regałami z książkami umożliwiające swobodne poruszanie się wózkiem, z balkonikiem lub z kulami ortopedycznymi.
  Na parterze przy Wypożyczalni znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Budynek nie jest wyposażony w windę.
 3. Dostosowania
  W znalezieniu informacji oraz dostarczeniu potrzebnych zbiorów z pięter niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową służą pomocą pracownicy Wypożyczalni.
 4. Informacje o miejscach parkingowych
  W bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki znajduje się parking z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Kolejne wyznaczone 2 takie miejsca znajdują się około 150 m od biblioteki przy ul. Staromiejskiej oraz 1 miejsce około 200 m przy ul. Cichej.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek przy ul. Moniuszki 10 nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dodatkowe udogodnienia

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze dokłada starań, aby z jej zbiorów i usług mogli korzystać także czytelnicy z różnymi niepełnosprawnościami.

 1. Samodzielne zamawianie / przedłużanie terminu zwrotu zbiorów
  Dzięki systemowi bibliotecznemu Aleph, który włączył naszą bibliotekę do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego każdy czytelnik może  mieć wgląd w aktualny stan księgozbioru znajdującego się nie tylko w naszej bibliotece oraz w stan swojego konta czytelnika. System umożliwia także samodzielne zamawianie czy przedłużanie terminu zwrotu zbiorów z dowolnego komputera z dostępem do internetu, m.in. z domu. Usługa jest realizowana na stronie Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego po uprzednim zalogowaniu.
  Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie biblioteki w artykule DZB - Dolnośląski Zasób Biblioteczny.
 2. Dostarczanie zbiorów do domu
  Dla czytelników będących trwale lub czasowo niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie miasta, dla których samodzielna wyprawa do biblioteki jest niemożliwa, istnieje możliwość skorzystanie z usługi 'książka na telefon'. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki telefonicznie bądź mailowo.
  Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie biblioteki w artykule Książka na telefon.
 3. Książka przez internet
  Czytelnicy posiadający dostęp do Internetu mogą mieć na ekranie swojego domowego sprzętu (komputera, tableta, smartfona) dostęp online do wybranych publikacji z bazy Ibuk Libra oraz z platformy Legimi, a także z zasobów Cyfrowego Dolnego Śląska.
  Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie biblioteki w artykułach Ibuk Libra, Legimi i CDŚ - Cyfrowy Dolny Śląsk.
 4. Książki z serii "Duże litery"
  Wśród naszych zbiorów polecanych szczególnie dla osób słabowidzących znajdują się książki z serii "Duże litery". Bliższych informacji o dostępnych tytułach udzielają pracownicy Wypożyczalni oraz Filii nr 1.
 5. Audiobooki oraz "książki mówione"
  Dla osób z niepełnosprawnością wzroku znajduje się duży wybór audiobooków oraz "książek mówionych" na kasetach magnetofonowych. Bliższych informacji o dostępnych tytułach udzielają pracownicy Wypożyczalni.
 6. Stanowisko komputerowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
  Na parterze przy Wypożyczalni w sali spotkań zlokalizowane jest stanowisko komputerowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu oraz wzroku. Wyposażone jest w specjalne meble oraz komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem i odpowiednio dostosowanym ekranem, klawiaturą i myszą.