Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wypożyczenia międzybiblioteczne


12 maj 2022
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnicy naszej biblioteki mogą składać zamówienia na tytuły, których nie posiadamy w naszych zbiorach, ale znajdują się one w zbiorach innych bibliotek.

Czytelnik może poprosić bibliotekarza o znalezienie poszukiwanego tytułu w innych bibliotekach lub samodzielnie go wyszukać w bazie Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego na stronie http://www.dzb.pl.

Zamówienia można składać osobiście w wybranym dziale, telefonicznie lub mailowo.

Dane niezbędne do złożenia zamówienia:

  • nazwisko, imię i numer karty czytelnika składającego zamówienie
  • nazwisko autora lub autorów oraz tytuły zamawianych zbiorów
  • ew. informacja, w zbiorach jakiej biblioteki zamawiane zbiory się znajdują

Sposób udostępnienia zbioru i okres, w którym czytelnik może z niego korzystać, ustala biblioteka, z której sprowadzono zbiór.
Czytelnik ponosi koszty przesyłki pocztowej oraz pobierana jest od niego kaucja zwrotna. Wysokość kaucji ustalana jest przez bibliotekarza na podstawie wartości książki.

Logo oferty wypożyczeń międzybibliotecznych