Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Polona


Polona jest polską biblioteką cyfrową, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Zbiory Polony to cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki.
W Polonie znajdują się najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego.

Dostęp do zbiorów z domeny publicznej - https://polona.pl

Dostęp do zbiorów chonionych prawem autorskim realizowany jest w naszej bibliotece w czytelniach internetowych w dwóch lokalizacjach:

  • Czytelnia
  • Filia nr 1