Ułatwienia dostępu

Skip to main content

CDŚ - Cyfrowy Dolny Śląsk


Cyfrowy Dolny Śląsk (CDŚ) to portal prezentujący na wspólnej platformie cyfrowej elektroniczne wersje dawnych i współczesnych publikacji z regionu Dolnego Śląska.

Na Cyfrowym Dolnym Śląsku prezentowane są zbiory bibliotek, m.im. naszej, a także muzeów, archiwów, instytucji kultury, placówek oświatowych oraz organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Publikacje podzielone są na wiele kolekcji i podkolekcji, które można przeszukiwać korzystając zarówno z prostych, jak i bardziej zaawansowanych narzędzi.

Dostęp - http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra

Dostęp do kolekcji Jaworska Biblioteka Cyfrowa - http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription/471

Wśród zasobów cyfrowych naszej biblioteki znajdują się: