Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ibuk Libra - książka listopada


02 listopad 2023
Listopadowy prezent od IbukLibra to książka autorstwa Jean Marie Pradier'a „Ciało widowiskowe”.

Autor analizuje antyczne, renesansowe oraz klasycystyczne działania widowiskowe oraz bada zależność między tymi działaniami a rozwojem nauk o człowieku.
Prezentuje stosunek do ciała i jego funkcji w zachodniej myśli filozoficznej, a także w naukach medycznych i innych. Pokazuje, jak kształtowała się koncepcja "ciała widowiskowego", na którą miały wpływ determinanty kulturowe i religijne danych epok, poglądy wybitnych twórców teatralnych oraz liczne przemiany społeczne i polityczne.
Wreszcie dla podkreślenia cech charakterystycznych zachodniego sposobu myślenia zestawia teorie europejskie z azjatyckimi.

Książka Jean Marie Pradier'a „Ciało widowiskowe” dostępna jest na IbukLibra jako prezent do 30 listopada.

Czytelników którzy nie znają jeszcze tej wirtualnej czytelni podręczników akademickich i książek naukowych zachęcamy do poznania oferty i zapraszamy do biblioteki po odbiór kodu umożliwiającego bezpłatne korzystanie z wybranych publikacji dostępnych na Ibuk Libra.

Fragment plakatu promującego książkę miesiąca od Ibuk Libra