W dniach 30 września - 2 października nasza biblioteka była współorganizatorem 19 Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS.

Było gwarno i tłoczno. Odwiedzili nas uczniowie ze szkół podstawowych z Jawora, Udanina i Ujazdu oraz zainteresowani czytelnicy.
Całością akcji dyrygował Robert Mazurek- organizator wydarzenia w Jaworze. Wszystko odbywało się w trzech salach multimedialnych.
Warsztaty o prawach człowieka prowadziła Maria Błoniarz, a o wolontariacie Dominika Roczniak i Bogumiła Kądziołka. Nad projekcjami filmowymi czuwały Mariola Ziemnik i Małgorzata Kosińska.

Dziękujemy wychowawcom i opiekunom oraz samej młodzieży za aktywny udział w festiwalu.