Od maja w naszej bibliotece można korzystać z cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Wszystko za sprawą Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych - Academica.

Fragment plakatu promującego Academikę

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zdigitalizowanych dokumentów Biblioteki Narodowej.

Academica pozwala na dostęp do pełnotekstowych publikacji: monografii, podręczników, skryptów, artykułów, całych numerów czasopism.

Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. System daje dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. Pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

Korzystanie z publikacji udostępnionych za pośrednictwem Academiki jest bezpłatne.
Stanowisko komputerowe z dostępem do Academiki dostępne jest w Dziale Udostępniania dla Dorosłych przy pl.Seniora w Czytelni.