Na zakończenie 2020 roku w polskiej bibliotece cyfrowej Polona ukazały się zbiory z biblioteki króla Zygmunta Augusta. Minęło właśnie 500 lat od urodzenia się ostatniego Jagiellona.

Logo biblioteki cyfrowej Polona

Biblioteka króla Zygmunta Augusta, ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Jagiellonów, należała do najznakomitszych kolekcji ksiąg w całej ówczesnej Europie. Szacuje się, że władca zgromadził być może nawet ponad cztery tysiące dzieł. Nie tylko liczba pozycji, znacząca w skali europejskiej, pozwala zaliczyć księgozbiór królewski do najważniejszych osiągnięć renesansowego bibliofilstwa. Warto też zwrócić uwagę, że do zbioru weszły publikacje prezentujące najbardziej aktualny wówczas stan wiedzy we wszystkich dziedzinach, od teologii, poprzez filozofię, prawo, medycynę, historię czy astronomię.

Biblioteka Narodowa przechowuje największą cześć spośród zachowanych pozycji z księgozbioru ostatniego Jagiellona (160 w 106 woluminach), z czego większość pochodzi z kolekcji dawnej Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (148 dzieł w 95 woluminach).

Wszystkie egzemplarze ksiąg królewskich z Biblioteki Narodowej można oglądać w bibliotece cyfrowej POLONA.