Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Cyfrowy Dolny Śląsk


13 maj 2022
W 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze podpisała porozumienie w sprawie publikowania materiałów na portalu Cyfrowy Dolny Śląsk.

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
Powstał w latach 2009-2010 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6: "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)", Działanie nr 6.4: "Turystyka kulturowa". Jest nadal rozwijany dzięki środkom pozyskiwanym w kolejnych latach z różnych źrodeł i projektów.

Wśród prezentowanych na Cyfrowym Dolnym Śląsku kolekcji można znaleźć zbiory bibliotek, m.im. naszej, a także muzeów, archiwów, instytucji kultury, placówek oświatowych oraz organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Publikacje podzielone są na wiele kolekcji i podkolekcji, które można przeszukiwać korzystając zarówno z prostych, jak i bardziej zaawansowanych narzędzi.

Dostęp do publikowanych materiałów możliwy jest na stronie http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra.

Logo-napis - Cyfrowy Dolny Śląsk