Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ibuki na Dolnym Śląsku


13 maj 2022
Od kwietnia 2012 Miejska Biblioteka Publiczna w porozumieniu z innymi bibliotekami Dolnego Śląska przystąpiła do projektu "Ibuki na Dolnym Śląsku".

Projekt polega na wspólnym zakupie licencji uprawniającej do korzystania z elektronicznych wersji publikacji. Usługa wypożyczania elektronicznych publikacji udostępniona została dzięki współpracy dolnoślaskich bibliotek publicznych z firmą Wydawnictwo Naukowe PWN, pierwszą i największą w Polsce czytelnią on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.

W ofercie serwisu Ibuk Libra są głównie książki naukowe (zwłaszcza podręczniki akademickie), popularnonaukowe i poradniki z praktycznie wszystkich ważniejszych dziedzin wiedzy. Znaleźć wśród nich można pozycje z takich dziedzin, jak:

  • informatyka,
  • nauki matematyczno-przyrodnicze (biologia, matematyka, technika, chemia, fizyka, nauki o Ziemi),
  • nauki ekonomiczne (marketing, reklama, zarządzanie, informatyka, finanse i bankowość, rachunkowość i controlling, gospodarka światowa, Unia Europejska).
  • nauki humanistyczne (historia, filologia polska, filologie obce, kulturoznawstwo, kultura i sztuka, religioznawstwo),
  • nauki społeczne (pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, nauki polityczne),
  • medycyna,
  • prawo,

Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona.

Dostęp do oferowanych książek możliwy jest na stronie http://libra.ibuk.pl.

Logo wirtualnej czytelni Ibuk Libra