Od 2014 roku nasza biblioteka rozpoczęła starania, aby włączyć się w projekt Żywych Bibliotek, a pierwsze spotkanie z Żywymi Książkami zostało zorganizowane w październiku 2015 roku.

zywa biblioteka

Autorami pomysłu Żywej Biblioteki byli młodzi ludzie skupieni wokół organizacji „Stop Przemocy” z Danii, którzy w 2000 roku po raz pierwszy zorganizowali Żywą Bibliotekę. W ciągu 15 lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w ponad 70 krajach na świecie.
Organizacją, która sprawuje opiekę nad projektem i czuwa nad jakością Żywych Bibliotek na skalę międzynarodową, jest Human Library. W Polsce Żywe Biblioteki od czerwca 2014 roku skupione są w sieci Żywa Biblioteka Polska, która jest koordynowana przez Stowarzyszenie Diversja.

Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Uważamy, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy.

ZASADY

Żywa Książka ma prawo:
- być traktowana z szacunkiem
- zadawać pytania
- nie odpowiedzieć na pytanie, jeśli nie chce
- zakończyć rozmowę, jeśli chce
- odmówić rozmowy bez podania przyczyny
 
Czytelnik ma prawo:
- być traktowany z szacunkiem
- zadać każde pytanie
- nie odpowiedzieć na pytanie, jeśli nie chce
- zakończyć rozmowę, jeśli chce
 
Czytelnik nie ma prawa:
- wynosić Żywych Książek z Żywej Biblioteki
- obrażać Żywej Książki
- stosować przemocy fizycznej i psychicznej wobec Żywej Książki

CO, GDZIE, JAK…

Lada wypożyczeń (u nas - lada w Wypożyczalni)
Jest centrum informacji Żywej Biblioteki. Tu Bibliotekarze rejestrują uczestników Żywej Biblioteki - Żywe Książki oraz Czytelników. Tutaj Czytelnik może 'przejrzeć katalog Żywych Książek' i dokonać wyboru z kim chciałby porozmawiać.
Katalog z tytułami Żywych Książek zawiera również Prologi - krótkie opisy, które każda z Żywych Książek przygotowała indywidualnie.
Czytelnikiem może być każda osoba, która chciałaby porozmawiać z Żywą Książką i jest gotowa poprzez jej wypożyczenie mierzyć się z własnym stereotypem, zweryfikować swoją opinię lub poszerzyć wiedzę.
Temat rozmowy nie jest narzucony, choć najbardziej naturalnym i oczekiwanym tematem są doświadczenia Żywej Książki związane z cechą, ze względu na którą dana osoba jest stereotypizowana.
Żywe Książki nie tylko odpowiadają na pytania Czytelników, mogą także same zadawać pytania.
 
Półka (u nas - wydzielona część sali spotkań)
Jest miejscem niewidocznym dla Czytelników, aby wybór Tytułu mógł się odbywać w pełni bez 'oceniania książki po okładce'.
Tu Żywe Książki czekają na wypożyczenie. Jest to również miejsce, w którym Żywe Książki odpoczywają po rozmowach z Czytelnikami.
Mogą się tu odbywać równie ciekawe dyskusje jak w Czytelni, ponieważ Żywe Książki 'czytają się nawzajem', mogą wymieniać się doświadczeniami i pracować nad stereotypami, którymi same się kierują.
 
Czytelnia (u nas - przestrzeń Wypożyczalni i Czytelni)
Jest przestrzenią, która jest przeznaczona na rozmowy Czytelników z Żywymi Książkami.
Kiedy Czytelnik wybierze Żywą Książkę, z którą chce porozmawiać, a Bibliotekarz przyprowadzi wybraną osobę, mogą razem wybrać, gdzie chcą usiąść na rozmowę.
Po 30 minutach Bibliotekarz podejdzie do nich i delikatnie poprosi o kończenie rozmowy.
Jeśli nikt nie czeka na Żywą Książkę, a obie strony wyrażą zgodę, rozmowa może zostać przedłużona o kolejne 30 minut.
Po zwrocie Żywej Książki Czytelnik może zdecydować się na kolejne wypożyczenie.