Od 1 marca do końca roku w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym trwa konkurs dla młodych czytelników.

Fragment plakatu konkursu

Konkurs ma za zadanie propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie ich do korzystania z oferty biblioteki oraz wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 15 z terenu Jawora i powiatu jaworskiego.
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest bycie czytelnikiem Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze i złożenie formularza zgłoszeniowego do konkursu.

Zadaniem uczestników będzie zbieranie naklejek za każdą wypożyczoną książkę w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym oraz za uczestnictwo w cyklicznych warsztatach plastycznych GOW. Albumy do wklejania otrzymanych naklejek rozdawane będą w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym do końca marca, a same znaczki przez cały czas trwania konkursu, tj. do końca roku.

Nagrodzony zostanie każdy uczestnik konkursu. Wartość nagrody zależna będzie od ilości zebranych naklejek.

Chętne osoby prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem regulaminu konkursu.