Nasza biblioteka zaprasza na zajęcia organizowane w ramach projektu "100 lat codzienności Polski" .

Fragment plakatu projektu - nazwa projektu oraz wybrane zdjęcia z codzienności ostatnich stu lat Polski

"100 lat codzienności Polski" to projekt edukacyjno-animacyjny fundacji "Szkoła z Klasą" , który został objęty honorowym patronatem  Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt ten daje dzieciom i młodzieży okazję do refleksji na temat własnej kultury i tożsamości, pokazując kontekst historyczno-kulturowy zdjęć związanych z życiem codziennym w latach 1918-2018.

Projekt opiera się na prostym pomyśle listu w butelce - kartki pocztowej z indywidualnymi wiadomościami napisanymi do nieznajomych. Na pocztówkach będzie 8 archiwalnych zjęć z różnych okresów historii Polski, dotyczących życia codziennego. Pokazujących Polskę odzienną - taką, w której kolejne pokolenia uczyły się, pracowały i odpoczywały.
W trakcie zajęć prowadzonych według specjalnych scenariuszy postaramy się pokazać ostatnie sto lat w Polsce przez pryzmat zwykłych ludzi, ich codzienności, kontekstu i ograniczeń epoki, w której żyli, wyzwań przed którymi stawali. Analizując te obrazy młodzi ludzie nauczą się dostrzegać różne punkty widzenia, rozwijać w sobie empatię i zainteresowanie historią.