Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym "Świat bez przemocy" organizowanym przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego współorganizatorami jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze oraz nasza biblioteka.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbywa się co roku przez pierwszych 19 dni listopada na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. W tym czasie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, wolności i bezpieczeństwie.
Autorem kampanii jest Women's World Summit Foundation i każdego roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy i krzywdzenia.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka - kolor, który ma ostrzegać, zwracać uwagę. Działania podjemowane w ramach kampanii mają uczyć, ostrzegać i promować świat wolny od przemocy wobec dzieci i młodzieży.
Więcej informacji o kampanii można uzyskać na stronie Fundacji po DRUGIE.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół i instytucji na terenie miasta Jawor, każdy w swojej kategorii wiekowej.
Składane prace powinny być w formacie A4 lub A3, wykonane dowolną techniką płaską: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.

Podpisane na odwrocie prace należy składać razem z wypełnionym oświadczeniem do dnia 9 listopada 2018 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny Świat bez przemocy”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 listopada 2018 roku w naszej bibliotece o godz. 16.00.
Nagrodzone prace będą wyeksponowane na pokonkursowej wystawie.

 


 

Tags: konkurs