Nasza biblioteka przyłączyła się do projektu "Szkoła bez przemocy" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Jaworze. W ramach współpracy w październiku uczniowie kls 6-8 będą uczestniczyć w tematycznych seansach filmowych w naszej placówce.

Fragment plakatu wydarzenia - kłębiące się w bójce i dzieci i wielka ręka trzymająca tabliczkę z napisem "STOP"

Szkoła to przestrzeń, w której dzieci dorastają, zdobywają wiedzę i kształtują swój charakter. W niej uczą się współpracy i odpowiedzialności za to, co wspólne. Dlatego tak ważne jest, aby była miejscem bezpiecznym, przyjaznym i wyzwalającym w dzieciach pozytywną energię.

"Szkoła bez przemocy" to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także budowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, które pomagałyby zwalczać zjawisko agresji.
Podczas realizacji projektu działania będą skupione wokół tematów "Inny nie znaczy gorszy" oraz "Sprawiedliwie nie znaczy po równo".