Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Multimediach we współpracy z Przedszkolem "Prymusek" przygotowywany jest występ dzieci dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej związany z obchodami tego święta. Odbędzie się on 18 października o godzinie 11:00.

Kadr filmu "Polskie symbole narodowe - Polak Mały"

Przedszkolaki, poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i przy okazji wspólnej pracy na próbach nad przygotowaniem programu artystycznego do koncertu, poznają pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności. 
Dzieci w czasie zajeć mają możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej oraz filmu o symbolach narodowych „Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały”, który prezentujemy za zgodą właściciela praw autorskich - Instytutu Pamięci Narodowej.

Działania te sprzyjają budowaniu tożsamości i wspólnoty narodowej poprzez wspólnotę lokalną. Podnoszą zainteresowanie dziejami Polski i Polaków oraz przybliżają, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskie symbole i tradycje narodowe.