Od maja w Filii nr 1 trwa kurs dla seniorów w zakresie finansów. Podczas szkoleń dowiadują się oni, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Fragment plakatu akcji "O finansach w bibliotece"

Projekt „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach projektu użytkownicy bibliotek z całej Polski, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia (wraz z towarzyszącymi im osobami w wieku 35+), mogą skorzystać z nowej oferty, jaką są kursy z zakresu edukacji ekonomicznej.
Do tej pory w poprzednich edycjach projektu wzięło udział 370 bibliotek i blisko 8500 mieszkańców.
Obecnie do projektu zostały zaproszone biblioteki publiczne z terenów wiejskich i miast do 100 tysięcy mieszkańców.

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się:
- jak korzystać z bankowości elektronicznej,
- przekonają się, w jaki sposób racjonalnie planować swoje domowe wydatki i jak inwestować zaoszczędzone pieniądze,
- zdobędą nowe umiejętności związane z korzystaniem z komputerów i Internetu.

Edukacja finansowa jest bardzo potrzebna starszym mieszkańcom małych miejscowości, a biblioteki – na co dzień pracujące z seniorami i oferujące dostęp do nowoczesnych technologii – znakomicie radzą sobie z tym zadaniem. Pokazały to poprzednie edycje projektu.