Rok 2018 wyznacza datę  szczególną – jest to bowiem setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz ten jest doskonałą okazją, by opowiedzieć dzieje ojczyste także poprzez własną historię, wyrażoną za pomocą sztuki.

Logo konkursu

Włączając się w obchody tego święta ogłaszamy konkurs plastyczny  "Pamiętaj! Prawdziwy dom Polska!" dedykowany dla seniorów.

Do konkursu można zgłaszać własne prace plastyczne wykonane dowolną techniką nie przekraczające rozmiaru A3.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
Najlepsze prace zostana pokazanie na pokonkursowej wystawie a dla laureatów są przewidziane nagrody niepsodzianki.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie do dnia 31.10.2018 osobiście lub drogą pocztową na adres:
Dział Udostępniania dla Dorosłych
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Plac Seniora 4
59-400 Jawor
(z dopiskiem „Pamiętaj! Prawdziwy dom Polska”)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Mamy nadzieję, że konkurs będzie zachęcać do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i utrawalania poczucia dumy narodowej.