Najbliższy spacerek po Jaworze  będzie nosił tytuł "Z dziejów garnizonu jaworskiego". Zapraszamy na niego już 21 marca, jak zwykle na godzinę 11:00. Tym razem zbiórka pod Muzeum Regionalnym w Jaworze.

 

 

 Zdjęcie wojska w koszarach

Jawor od początku XIX wieku był miastem, w którym stacjonowały jednostki wojskowe.
Początkowo oficerów i żołnierzy kwaterowano w domach mieszczańskich. Dopiero w 2 połowie XIX wieku wybudowano dla nich koszary tzw. Stare Koszary przy ul. Starojaworskiej (ob. bursa). W latach 80-tych XIX stulecia wzniesiono nowe, położone przy ul. Starojaworskiej. W mieście 1 kwietnia 1897 roku sformowano nową formację - 154 Pułk Piechoty nr 5.
Po II wojnie światowej na terenie koszar stacjonował radziecki 15 Batalion Samochodowy.

O innych ciekawostkach dotyczących garnizonowej przeszłości naszego miasta opowie Mirosław Szkiłądź, kustosz jaworskiego muzeum , podczas spacerku. Zapraszamy.