Od 2 stycznia 2018 obowiązuje nowy Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.

Najważniejsze zmiany w nowym regulaminie to:

  • rezygnacja z opłaty za wydanie pierwszej karty czytelnika
  • zmiana limitu wypożyczeń na koncie czytelnika - 7 egzemplarzy, bez względu na ich typ
  • ujednolicenie zapisów dotyczących terminu, na jaki wypożyczane są poszczególne typy zbiorów
  • zmiana wysokości kar za niedotrzymanie terminu zwrotu i ujednolicenie zapisów tych kar dla poszczególnych typów zbiorów
  • wprowadzenie zapisów o zachowaniu prywatności i o ochronie danych osobowych

Przeczytaj nowy Regulamin korzystania ze zbiorów i usług oraz Politykę prywatności i ochrony danych osobowych.

Tags: regulamin