Z przyjemnością informujemy, że na stronie Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego można już przeszukiwać więcej źródeł. Wyniki wyszukiwania obejmują teraz także pozycje dostępne dla czytelnika w portalu WolneLektury.pl oraz w serwisie LEGIMI.

Logo DZB

Przypomnijmy, że do tej pory multiwyszukiwarka ExLibris Primo wykorzystywana na stronie Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego umożliwiała przeszukiwanie nie tylko katalogów bibliotek, (włączając w to katalog regionalny, katalog dokumentów życia społecznego i bazę czaspoism), ale także zbiorów dostępnych na portalu Cyfrowy Dolny Śląsk oraz na platformie Ibuk Libra. Ostatnio ta lista poszerzyła się o kolejne dwa źródła przeszukiwania - pozycje dostępne dla czytelnika na portalach Wolne Lektury oraz Legimi.

Aby zobaczyć wśród wyszukiwanych zbiorów te, które są w poszukiwanej postaci należy ich wyniki odpowiednio zawęzić.
Po lewej stronie znajdują się wspomniane  'fasety' zawężające Wśród nich pod pozycją 'Data publikacji', znaleźć można pozycję 'Baza'. Po zaznaczeniu odpowiedniej bazy np. 'Legimi', wyniki zostaną ograniczone jedynie do pozycji dostępnych z danego źródła.
W środkowej części okna pod poszukiwanym zbiorem znajduje się odnośnik 'Szczegóły', który umożliwia dotarcie do bezpośredniego linku do zbioru.