Biblioteka Publiczna w Kargowej zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty.

Fragment plakatu konkursu - kolorowe liście

Podstawą udziału w rywalizacji jest nadesłanie nigdzie wcześniej nie publikowanego tekstu prozatorskiego - opowiadania, noweli, eseju, recenzji, publicystyki, wspomnienia itp.
Hasło obowiązujące w konkursie i kryterium oceny brzmi: „Mała ojczyzna - pogranicza kultur”.

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy, bez ograniczeń wiekowych.

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2022 r.

Dla zwycieżcó rzewidziane są nagrody pieniężne.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie organizatora - http://www.biblioteka.kargowa.pl/.