Filia nr 1 zaprasza na wystawę fotografii autorstwa Iwony Falenty zatytułowaną „Wiosennym szkiełkiem Iwony”.

Fragment plakatu wystawy - zdjęcie autorstwa Iwony Falenty przedstawiające motyla - rusałkę ceik

Iwona Falenta od lat łazikuje z aparatem po lasach. Swoją pasję fotografowania stara się wykorzystać, aby poza walorami estetycznymi przynosiła także inne korzyści, np. wkład w ochronę przyrody. 

Pani Iwona działa w prywatnej zamkniętej grupie tematycznej o motylach. Grupa ta skupia zarówno amatorów, jak ona, jak i znanych lepidopterologów i entomologów.
Pracuje także nad książką, w której chce pokazać nie tylko motyle, ale i roślinność naszego regionu. W ubiegłym roku prowadziła badania wspólnie z dr Adamem Malkiewiczem z Uniwersytetu Wrocławskiego dla Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dotyczyły one stanowiska pewnego motyla, który pojawił się w 2019 roku po wielu latach nieobecności - przeplatki maturny.

Na wystawie prezentowany jest zaledwie niewielki wycinek z bogatego zbioru zdjęć pani Iwony.
Serdecznie zapraszamy do podglądania przyrody oczami autorki.