22 października o godzinie 16:00 zapraszamy na „Radosny folklor”.  Zespół „Ojry Bis” z Męcinki z nowym repertuarem ponownie w naszej bibliotece.

Fragment plakatu wydarzenia - tańcząca para w ludowych strojch

Zespół od ponad pięćdziesięciu lat pielęgnuje i chroni od zapomnienia ludowe pieśni, tańce i zwyczaje. To najdłużej działający zespół w gminie Męcinka, jak również w powiecie jaworskim.
Niestety już bez swojej założycielki i pomysłodawczyni Pani Genowefy Kuneckiej, która odeszła na zawsze...