Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Dotyczy to również naszej biblioteki, która  będzie zamknięta dla czytelników do odwołania.

Kartka z informacją "biblioteka nieczynna do odwołania"

Wypożyczone zbiory, których termin zwrotu przypada w okresie czasowego zamknięcia biblioteki, zostaną automatycznie przesunięte na dalszy termin (zależny od długości czasowego zamknięcia).

Uspakajamy czytelników, którzy mają przetrzymane zbiory, że za czas zamknięcia biblioteki nie są naliczane kary za przetrzymanie. Można je jednak na bieżąco zwracać korzystając z wrzutki (trezora) umieszczonego w zewnętrzej ścianie budynku od strony placu Seniora. Dotyczy to zbiorów ze wszystkich działów, oddziałów oraz filii.

Zachęcamy do czytania online na platformach Legimi oraz Ibuk Libra. Bezpłatny dostęp do tych zbiorów umożliwia kod pobrany w bibliotece na podstawie karty czytelnika. Można go uzyskać bez konieczności osobistej wizyty, drogą telefoniczną lub mailową.