Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 w okresie 12-25 marca instytucje kultury, filharmonie, opery, teatry, muzea, kina, biblioteki oraz szkoły, uczelnie wyższe i placówki szkolnictwa artystyczneg zostają czasowo zamknięte. Dotyczy to również naszej biblioteki, która w tym okresie będzie zamknięta dla czytelników.

Kartka z informacją "12-25 marca biblioteka nieczynna"

Wypożyczone zbiory, których termin zwrotu przypada w okresie czasowego zamknięcia biblioteki, zostaną automatycznie przesunięte na dalszy termin (zależny od długości czasowego zamknięcia).

Uspakajamy czytelników, którzy mają przetrzymane zbiory, że za czas zamknięcia biblioteki nie są naliczane kary za przetrzymanie. Można je jednak na bieżąco zwracać korzystając z wrzutki (trezora) umieszczonego w zewnętrzej ścianie budynku od strony placu Seniora. Dotyczy to zbiorów ze wszystkich działów, oddziałów oraz filii.

Zachęcamy do czytania online na platformach Legimi oraz Ibuk Libra. Bezpłatny dostęp do tych zbiorów umożliwia kod pobrany w bibliotece na podstawie karty czytelnika. Można go uzyskać bez konieczności osobistej wizyty, drogą telefoniczną lub mailową.