W związku z zagrożeniem epidemią Koronawirusa podajemy podstawowe informacje o profilaktyce oraz sposobie postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania.

Plakat z informacjami na temat profilaktyki zachorowania

Plakat z informacjami na temat postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania