W styczniu w związku z przystąpieniem naszej biblioteki do akcji "O osobach z niepełnosprawnościami" organizowanej wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity in Action zapraszamy młodzież i starszych na zajęcia poruszające tematykę niepełnosprawności.

Fragment plakatu promującego akcję :O osobach z niepełnosprawnościami" - niepełnosprawny chłopiec na deskorolce

Osoby z niepełnosprawnościami to największa mniejszość na świecie. Niepełnosprawność nie wynika z ograniczeń jednostki, ale z systemu nieuwzględniającego potrzeb wszystkich osób. To  niedostosowanie rzeczywistości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przejawia się na wielu poziomach, choćby architektonicznym, prawnym czy ekonomicznym. Znamy wszyscy przypadki utrudnionego dostępu do różnego typu  budynków administracji czy kultury. Udostępnienie wind, podjazdów, schodołazów czy oznaczeń pomaga w korzystaniu z przestrzeni publicznej nie tylko niepełnosprawnym ale i innym użytkownikom. Aby skutecznie pokonywać bariery uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnościami pełny udział w życiu społecznym, potrzebujemy zmian w myśleniu i zmian systemowych.

Temat niepełnosprawności będzie poruszany na zajęciach bibliotecznych w oparciu o książkę wydaną przez Fundację Humanity in Action "O osobach z niepełnosprawnościami". Ta interaktywna publikacja tłumaczy trudne i często nieznane tematy. Przeciwstawia się stereotypom myślowym i zachęca do myślenia. Stawia nieoczywiste pytania, a także promuje pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami.