W czwartek 30 stycznia naszą bibliotekę odwiedzi wrocławski prozaik i publicysta -  Andrzej Liczmonik. Na spotkanie autorskie zapraszamy do sali spotkań przy Wypożyczalni na godzinę 17:00.

Fragment okładki książki "Z życia i marzeń wzięte" Andrzeja Liczmonika

Andrzej Liczmonik to wrocławianin, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zadebiutował serią artykułów w miesięczniku wydawanym przez wydziałowe koło NZS „Woda na Młyn”, którego był współredaktorem. Zainteresowanie słowem przełożył w późniejszym okresie na pracę zawodową w Archiwum Państwowym, Bibliotece Uniwersyteckiej i Urzędzie Skarbowym, gdzie pracował jako archiwista.
W roku 2007, ze względu na pogarszający się wzrok przeszedł na nieprzewidzianą rentę i wtedy wznowił swoją pracę nad „wartościowaniem słowa”. Na dnie szuflady znalazły się pierwsze nieśmiałe teksty. Odwagę pokazania ich szerszemu ogółowi odbiorców dał autorowi udział w warsztatach literackich w Muszynie i Świętej Katarzynie. Pokłosiem warsztatów były pierwsze publikacje w almanachu „Jesteśmy” wydawanym rokrocznie przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach.

Na rynku wydawniczym Andrzej Liczmonik zadebiutował w 2013 roku tomikiem opowiadań „Mroczne blaski”. Kolejne publikacje to: "Ścieżki szukania", "Cnoty i grzechy" i "Nie tak czarne – nie tak białe". W czerwcu 2016 roku uczestniczył w rejsie po Odrze współorganizowanym przez Śląski Yacht Club i fundację "Zobaczyć morze", w czasie którego prowadził dziennik będący zbiorem sprawozdań z kolejnych dni rejsu. Teksty te są dostępne na facebooku w zakładce "SYC-Nasza Droga Odra". Jest laureatem wyróżnień i III nagrody w kolejnych edycjach konkursu "Małej formy literackiej" organizowanym co roku przez miesięcznik "Sekrety Żaru" we współpracy z ZAiKS-em. Zdobył także I nagrodę w konkursie na esej na temat "Jak w przyszłości będzie docierać do nas kultura" zorganizowanym przez Tyflogalerię przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych.

Fragmenty swojej twórczości autor publikuje na blogu https://nowyjedrusio.blogspot.com.