Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Iwona Falenta - Paleta natury


01 marzec 2023
Wraz z marcem do biblioteki zawitała wiosna. A to za sprawą Iwony Falenty i jej przepięknych zdjęć przyrody.

Jaworzanka Iwona Falenta to kobieta wielu pasji. Interesuje się historią, przyrodą i fotografią. Doskonałym połączeniem obserwacji przyrodniczych podczas leśnych wędrówek jest utrwalanie w fotografii piękna i różnorodności otaczającej nas flory i fauny.
Swoją pasję fotografowania stara się wykorzystać, aby poza walorami estetycznymi przynosiła także inne korzyści, np. wkład w ochronę przyrody.

Pani Iwona działa w prywatnej zamkniętej grupie tematycznej o motylach. Grupa ta skupia zarówno amatorów, jak ona, jak i znanych lepidopterologów i entomologów.
Prowadziła badania wspólnie z dr Adamem Malkiewiczem z Uniwersytetu Wrocławskiego dla Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dotyczyły one stanowiska pewnego motyla, który pojawił się w 2019 roku po wielu latach nieobecności - przeplatki maturny.
Pani Iwona pracuje także nad książką, w której chce pokazać nie tylko motyle, ale i roślinność naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do podglądania przyrody oczami autorki zdjęć, bo 'cuda' istnieją tuż obok nas, a dzięki fotografiom możemy je zobaczyć w pełnym wymiarze.

Jedno ze zdjęć Iwony Falenty
Iwona Falenta podczas fotografowania przyrody