W czwartkowe popołudnie 25 kwietnia odwiedził naszą bibliotekę gość - dr Wojciech Kondusza - autor książki "Tajemnice Garnizonów Radzieckich w Polsce", kótry te tajemnice próbował odkrywać przed czytelnikami.

Zdjęcie ze spotkania z Wojciechem Konduszą "Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce"

Podczas spotkania „oprowadził” nas po tematyce książki, do której materiały zbierał na przestrzeni pięciu lat, prowadząc liczne rozmowy i śledząc różne dostępne dokumenty. Jednocześnie mając świadomość, że do wielu ważnych dokumentów nigdy nie będzie wglądu.
Książka została wydana w 2018 roku, w dwudziestą piątą rocznicę wyjścia wojsk radzieckich z Polski. Rocznica ważna a w kraju jakby pominięta. Po czterdziestu ośmiu latach obecności wojsk radzieckich w roku 1993 nastąpiło ich ostateczne wyprowadzenie z Polski. Z trzydziestu dziewięciu miast zniknęły garnizony, w których funkcjonowało ok. 100 tysięcy żołnierzy, służby cywilnej i ich rodzin. Dla społeczeństwa oznaczało to możliwość swobodniejszego życia w pełnym znaczeniu tego słowa. Legnica popularnie zwana Małą Moskwą odzyskała ogromne tereny i zasoby mieszkaniowe, dla Jawora również nastąpiły pozytywne zmiany.

Spotkanie dr Wojciecha Kondusza z jaworskimi czytelnikami było ciekawe i żywiołowe. Obudziło wspomnienia i własne doświadczenia z okresu stacjonowania wojsk radzieckich w Polsce.