W czwartek 4 kwietnia w Filii nr 1 przy ulicy Moniuszki 10 odbyło sie spotkanie z zainteresowanymi czytelnikami oraz radnymi dotyczące dostosowania lokalu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Zdjęcie ze spotkania "Niepoełnosprawni w bibliotece"

Dane statystyczne biblioteki pokazują, że  aktywnych czytelników po 60 roku życia jest coraz więcej. Często mają oni problem w pokonywaniu wysokich schodów, szczególnie Ci którzy są niepełnosprawni ruchowo.
Podczas spotkania dyskutowano o możliwości instalacji schodołazu. Czytelnicy zaakceptowali pomysł jednogłośnie, a radni (Longina Gaszyńska, Teresa Prokopek-Stępniak i Maciej Pawlinow) zobowiązali się wystąpić do burmistrza z interpelacją w tej sprawie.