Pierwszy w tym roku spacerek po Jaworze rozpoczęliśmy od zwiedzania głównego obiektu w naszym mieście - ratusza, siedziby władz miejskich, którą to funkcję pełnił od początku swego istnienia aż po dzień dzisiejszy.

O budowli i jej historii opowiedział nam nasz znany i lubiany przewodnik - Mirosław Szkiłądź, kustosz jaworskiego muzeum. A dzięki nowo odkrytym źródłom, dowiedzieliśmy się jeszcze więcej.
Zwiedzanie tego obiektu rozpoczęliśmy od dziedzińca oraz informacji na temat gotyckiej wieży, która jako jedyna ocalała z XIX-wiecznych pożarów. Następnie przemieściliśmy się do wnętrza budynku. Tam usłyszeliśmy o pierwotnych funkcjach jego pomieszczeń. Potem odwiedziliśmy przepiękną salę rajców, w której znajdują się największe witraże w budowli świeckiej na Dolnym Śląsku. Wykonane zostały w 1897 roku w Berlińskim Instytucie Witraży.

Jak zawsze towarzyszyła nam grupa młodzieży z I LO wraz z opiekunami oraz nasi wierni spacerowicze.