W środę 10 października podczas spacerku po kościele franciszkanek (współcześnie należącego do Kościoła Zielonoświątkowego) towarzyszył nam  pan Marcin Jankowski w roli przewodnika, „stali spacerowicze” oraz jak zawsze liczna grupa młodzieży z I LO.

Zespół klasztorny franciszkanek został zbudowany w połowie XVII wieku dzięki staraniom sióstr z III zakonu Św.Franciszka, które wcześniej uzyskały zgodę od cesarza Karola VII na założenie zakonu i zgromadziły odpowiednie fundusze na budowę swojej siedziby.
W 1810 roku na mocy ustawy kasacyjnej majątek klasztoru stał się własnością państwa i został sprzedany magistratowi, a potem wykupiony  przez jaworską gminę ewangelicką. W latach 1812-1847 miała tu siedzibę szkoła ewangelicka dla dziewcząt, a następnie, do 1904r., szkoła katolicka.
W 1905 r. na parterze urządzono bibliotekę i czytelnię, a na piętrze prewentorium dla chorych na płuca. W latach 30-tych w świątyni mieściła się rekwizytornia teatralna, a po 1945r. magazyn meblowy.
Obecnie należy do Kościoła Zielonoświątkowego.

Parafia składa się z około trzydziestu osób, które z dobrowolnych ofiar utrzymują oraz remontują ten historyczny budynek.  W chwili obecnej mieści się tam przykościelna kawiarenka, interaktywna salka zabaw, w której co piątek dbywają się kreatywne zajęcia dla dzieci.
W części głównej zainstalowano na okres jesienno-zimowy namiot, który pozwoli łatwiej ogrzać to pomieszczenie.Natomiast na piętrze tego budynku zostało zorganizowane na potrzeby wiernych przyjazne i jakże stylowe miejsce modlitw.

Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać ten zabytkowy obiekt, jest on  udostępniany  do bezpłatnego zwiedzania podczas  tzw. Nocy Muzeum , jak również można skorzystać z niedzielnego nabożeństwa.