W miesiącach maju i czerwcu w naszej bibliotece odbywały się warsztaty z edukacji medialnej „Cyfrowa biblioteka”. 

Na zajęciach rozmawialiśmy o możliwościach czytania bez wychodzenia z domu do biblioteki - omawialiśmy sposoby czytania legalnie i bezpłatnie książek i czasopism w wersji elektronicznej ze zbiorów bibliotek cyfrowych, jak również na innych platformach i portalach internetowych. Przykładami były strony internetowe między innymi Legimi, Ibuk Libra, Lektury.gov.pl czy Polony.

Możliwości jakie dają biblioteki cyfrowe są nie do przecenienia. Mają one jednak też ograniczenia. O ich wadach i zaletach mogli się przekonać uczestnicy warsztatów.
Samodzielnie testowali przy użyciu własnych smartfonów przykładowe strony bibliotek świadczących usługę udostępniania wersji cyfrowy swoich dokumentów. Szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudziły strony internetowe oferujące legalny dostęp do lektur. Jest to sposób na dowolność i wygodę czytania oraz dostępność pozycji o każdej porze. Jest to jedna z zalet korzystania z bibliotek cyfrowych.
Następną zaletą jest dostępność baz wielu bibliotek. Jest to też narzędzie do wyrównywania szans w dostępie do wiedzy. Uczestnicy warsztatów zwrócili również uwagę na pro ekologiczną stronę - wersje cyfrowe oszczędzają nasza naturę.

Legalne korzystanie z zasobów cyfrowych ma też swoje wady. W podsumowaniu tematu młodzież mówiła o złym wpływie na zdrowie, możliwościach wystąpienia problemów natury technicznej, ograniczeniach dostępu ze względu na prawa autorskie, a także o mało czytelnych stronach internetowych i problemach z nawigacją po nich. Szczególnie miłym akcentem było wypunktowanie też tego, że wersji cyfrowych dokumentów nie można dotknąć i nie mają zapachu tak jak przy obcowaniu z książką papierową.