Dnia 16 maja odbył się kolejny „Spacerek po Jaworze”. Wyruszyliśmy spod biblioteki do najstarszej świątyni w mieście, kościoła pw. Św. Marcina.

Po jednym z najważniejszych jaworskich zabytków oprowadzał nas kustosz Muzeum Regionalnego - Mirosław Szkiłądź.

Pomimo tego, iż większość z nas była wielokrotnie w tej świątyni lub mija ją codziennie, to jednak warto było ujrzeć z innej perspektywy wspaniałe dzieła sztuki, które skrywa jej wnętrze.
Było to ciekawe przeżycie. Na pewno wzbogaciło naszą wiedzę i uczyniło bardziej świadomymi piękna naszego miasta.