Oddział Dziecięco-Młodzieżowy zakończył cykl lekcji bibliotecznych realizowanych pod hasłem „Budowa książki”, które odbywały się od marca do kwietnia.

W spotkaniach wzięły udział trzecie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Do omówienia tematu wykorzystano prezentację multimedialną. Dodatkowo uczestnicy dostali modelowe egzemplarze, które pozwoliły, aby każdy indywidualnie wyodrębniał i nazywał poszczególne elementy książki. Dla utrwalenia wszyscy wypełniali schematy, na których musieli przyporządkować odpowiednie nazwy do wskazanych miejsc.
Drugą częścią lekcji było wspólne pisanie opowiadania, które następnie zostało zilustrowane, dodano mu stronę tytułową i przedtytułową, a całość zamknięto kolorową okładką. Efektem pracy dzieci były opowiadania pod tytułami: „Myszka Nana i czarodziejskie przygody”, „Pies i kot. Przyjaźń możliwa”,„Przygody lwa Stefana”, „Świnka i przyjaciele” oraz „Przygody żaby Felicji”.