Rozważania filozoficzne o naturze symbolu podczas wykładu dr Marka Miedzińskiego przerodziły się w dialog ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Aktywny udział stanowi dla uczestników zachętę i motywacje do dalszych spotkań . Dlatego dr Marek Miedziński będąc otwarty na potrzeby słuchaczy przygotowuje propozycje spotkań związanych z innymi dziedzinami w których jako wykładowca ma duże doświadczenie i wiedzę. Wiedza połączona z pasją ,życzliwością i otwartością na drugiego człowieka to cechy dobrego wykładowcy jakim jest dr Marek Miedziński.

Marek Miedziński interesuje się filozofią, ochroną środowiska, alternatywnymi metodami budownictwa, ekologią w jej głębokim sensie, fotografią, grafiką fraktalną. Z zamiłowania jest muzykiem. Mieszka z rodziną w drewnianym domu na wsi, na granicy rezerwatu przyrody.
Pracuje zawodowo jako grafik komputerowy oraz jako nauczyciel akademicki, ucząc studentów grafiki komputerowej, typografii i tworzenia stron internetowych. Przez kilka lat prowadził zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filozofii z przedmiotów: filozofia społeczna oraz mistyka wschodu i zachodu. Prowadzi także prace badawcze nad wymiarem fenomenologicznym i aksjologicznym doświadczeń bliskich śmierci (NDE).