Marcowy spacerek po Jaworze poświęcony był dziejom jaworskich koszarów.

Multimedialny wykład „Z dziejów garnizonu jaworskiego” odbył się w nowej sali Muzem Regionalnego im. Berthy Benz. O licznych ciekawostkach dotyczących garnizonowej przeszłości naszego miasta opowiedział Mirosław Szkiłądź. Po prezentacji uczestnicy spotkania jak zawsze mieli okazję wzięcia udziału w dyskusji.

Jawor od początku XIX wieku był miastem, w którym stacjonowały jednostki wojskowe.
Początkowo oficerów i żołnierzy kwaterowano w domach mieszczańskich. Dopiero w 2 połowie XIX wieku wybudowano dla nich koszary (tzw. Stare Koszary) przy ul. Starojaworskiej (obecnie mieści się wnich bursa).
W latach 80-tych XIX stulecia wzniesiono nowe koszary, położone przy ul. Starojaworskiej, gdzie od 1 kwietnia 1897 roku stacjonowała sformowana nowa formacja - 154 Pułk Piechoty nr 5. Po II wojnie światowej na terenie koszar stacjonował radziecki 15 Batalion Samochodowy.