Wiosnę w bibliotece przywitaliśmy wernisażem wystawy fotografii Ireny i Ryszarda Danieleckich „Ptaki Jawora i okolic – znane i mniej znane”.

Wspólną pasją państwa Danieleckich jest fotografia i obserwowanie ptaków. Spotkanie poprowadziła Irena Danielecka prezentując pokaz multimedialny przygotowany na tę okazję.

Podczas spacerów, wędrówek po mieście i okolicy spotykamy rożne ptaki. Widzimy je, ale czy rozpoznajemy?
Tę umiejętność posiadają nieliczni. Państwo Danieleccy bez wątpienia do nich należą. Wiedzą i efektami fotograficznych obserwacji dzielą się na prowadzonej przez siebie stronie internetowej "Ptaki Jawora i okolic" - www.pjio.pl. Po spacerze łatwo możemy zweryfikować własną wiedzę na temat ptaków żyjących wśród nas. W galerii dokumentacyjnej znajduje się 187 gatunków a fotografie są bardzo ciekawe.

Każdy może zostać obserwatorem ptaków mając w sobie cierpliwość i wrażliwość na przyrodę. Podstawowym warunkiem jest przestrzeganie Kodeksu Obserwatora Ptaków, który obowiązuje ornitologów amatorów i profesjonalistów - "Każdy, kto obserwuje ptaki szanuje przyrodę. Dobro ptaków i ich środowiska ma zawsze pierwszeństwo przed interesami miłośnika ptaków.”

Państwo Danieleccy należą do Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, którego sa współzałożycielami. Są także wolontariuszami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) - pozarządowej organizacji działającej w Polsce od 1991 roku. Współpracują z wieloma innymi organizacjami i stowarzyszeniami na terenie Polski, których fundamentalnym celem jest ochrona dzikich ptaków i ich siedlisk. Biorą udział w ich czynnych jak i edukacyjnych działaniach.

Spotkanie zakończył krótki konkurs wiedzy o ptakach przeprowadzony przez Irenę Danielecką. Uczestniczący w nim panowie wykazali się wiedzą i poczuciem humoru. Dobra atmosfera towarzyszyła przez całe spotkanie. Zapraszamy do oglądania wystawy dostępnej w naszej bibliotece.