W pierwszych dniach marca w naszej bibliotece zainaugurowliśmy obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę organizując dwie projekcje filmu Rafaela Lewandowskiego „Z dala od orkiestry”.

 Fragment plakatu filmu "Z dala od orkiestry"

Rafael Lewandowski, pochodzący z polsko-francuskiej rodziny twórca filmu, specjalizuje się w dokumentach, przywracających światu ważne, ale zapomniane historie, ludzi, kultury. Historia Zygmunta Lubicz Zaleskiego niewątpliwie do takich należy.

Dokument przybliża nieznaną szerzej historię Zygmunta Lubicz Zaleskiego - filozofa, literata i poety, który spędził większość swojego życia we Francji.
Jako działacz niepodległościowy zmuszony był do emigracji, ale mimo to miał bardzo duży wkład w budowę niezależnej Polski poprzez kulturę. Podczas emigracji we Francji działał w ramach licznych inicjatyw patriotycznych, dzięki którym słowa 'Polska' i 'Polak' brzmiały dumnie, bez kompleksów wobec innych narodów.
Oprócz działalności kulturalnej angażował się m.in. w Polski Ruch Oporu we Francji. Przewodził pomocy uchodźcom w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża. Za swoje działania zesłano go do Buchenwaldu. Po powrocie z obozu pozostał z rodziną we Francji organizując pomoc dla polskiej młodzieży uniwersyteckiej znajdującej się na emigracji.

Zygmunt Lubicz Zaleski działał na płaszczyźnie społecznej, politycznej i naukowej, propagując kulturę. Przecierał szlaki na emigracji, pomagał polskim naukowcom i był gorącym orędownikiem polskich spraw we Francji.
Dokument przedstawia bogactwo odnalezionych i wykorzystanych materiałów oraz różnorodność narracji, jaką wprowadzają zaproszeni do wypowiedzi przed kamerą goście. Opowieści o Zygmuncie Lubiczu Zaleskim snują członkowie rodziny, przyjaciele, uczniowie oraz historycy. Wypowiedzi połączone z czytanymi przez Wojciecha Pszoniaka fragmentami tekstów bohatera filmu pozwalają na „wkroczenie” w stan jego patriotycznego umysłu.