W lutym na kolejnych już spotkaniach z cyklu „Edukacja medialna” w naszej bibliotece rozmawialiśmy z młodzieżą o prawach autorskich.

Na zajęciach "Prawa autorskie – system uprawnień, obowiązków i zezwoleń" uczniowie dowiedzieli się, jak złożony jest to system, który określa co każdemu wolno robić z utworem, a co wymaga zgody posiadaczy praw. Z jednej strony przepisy te upoważniają autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Z drugiej strony każdy użytkownik ma prawo do swobodnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jej dobrodziejstw. W związku z tym bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co każdemu wolno robić z utworem, a co wymaga zgody posiadaczy praw. 

Na zajęciach omówiliśmy sposoby i zasady korzystania z chronionych utworów bezpłatnie i bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowej zgody od właścicieli praw autorskich. Rozmawialiśmy o konieczności korzystania z legalnej kultury, by nie narazić się na konsekwencje prawne. Zastanawialiśmy się nad możliwościami publikacji utworów tak, aby mogły być dostępne dla jak największego grona odbiorców.
Spotkanie zakończyliśmy wnioskiem: prawa autora kontra prawa odbiorcy - kompromis jest konieczny, aby kultura i nauka rozwijały się, a wszyscy mieli do nich równy dostęp.