Warsztaty scenariuszowe dla młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w naszej bibliotece były okazją do spotkania ze Zbigniewem Masternakiem.

Zbigniew Masternak - prozaik, autor scenariuszy filmowych, reportażysta i piłkarz - opowiedział o swoim życiu i twórczości.

Pisarz przybliżył słuchaczom kulisy pracy na planie filmowym z perspektywy scenarzysty i nakreślił technikę pisania scenariuszy filmowych. Następnie uczniowie w grupach przygotowali szkice własnych scenariuszy filmowych, a efekty ich pracy zostały poddane konstruktywnej ocenie.

Dla wielu z uczniów był to pierwszy kontakt z pisaniem scenariuszy, ale miejmy nadzieję, że doda im to odwagi, by w przyszłości próbować swoich sił w kinematografii.
Zbigniew Masternak tym spotkaniem zachęcił młodzież do rozwijania i pielęgnowania własnych zainteresowań i pasji, które z czasem mogą stać się sposobem na ciekawe i satysfakcjonujące życie.