W lutym w Filii nr 1 grupa przedszkolaków uczestniczyła w zajęciach dotyczących dokarmiania i przetrwania ptaszków w zimie.

Zima to trudny czas dla ptaków.
Na zajęciach dzieci wysłuchały wierszyków o ptakach, zapoznały się z wyglądem i nazwami ptaków najbardziej potrzebujących naszej pomocy - wróbel, sikorka, jemiołuszka - oraz uczestniczyły w zabawach dydaktycznych rozwijających umiejętności liczenia w zakresie liczby 10.