Wieczór autorski Danuty Danielewicz „Poezją i pędzlem malowane” był dla uczestników spotkania możliwością poznania kobiety o artystycznej duszy. Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby w ceramice był doskonałym tłem dla słuchanej poezji z tomiku „Światłocienie : obrazy malowane słowem”.

„Mimo lat”
Mimo lat marzeniami pędzę po niebie,
starość zaglądająca w oczy niczego nie zmienia.
Żywo patrzę przed siebie
i mam wciąż namacalne pragnienia ...”
Danuta Danielewicz

Wybrane wiersze prezentowane przez czytelniczki – Krystynę Frąckowiak-Ługowską, Aleksandrę Klimczyk i Halinkę Włodarczyk -ukazały poetkę w wielu odcieniach, w których dominuje optymizm, wiara i marzenia.
Nie sposób wymienić wszystkich wierszy, ale „Rytm”, „Jedna chwila”, „Młodość drga”, „Bestia”, „Życie pachnie”, „Mimo lat” to preludium do wielu ciepłych chwil z poezją Danuty Danielewicz. Wieczór niepostrzeżenie upłynął na rozmowach o poezji ,malarstwie i życiu.