W październiku Oddział Dziecięco-Młodzieżowy rozpoczął cykl spotkań z zakresu edukacji medialnej. W pierwszej połowie miesiąca odbyły się pierwsze zajęcia z klasami piątymi i szóstymi pod tytułem „Fotokłopot”.

Zdjęcie z zajęć "Fotokłopot"

We współczesnym świecie internet stał się ważną przestrzenią tworzenia naszego wizerunku. Na internautach leży odpowiedzialność za to, co udostępnią. Ponieważ istnieje możliwość, że nasze zdjęcie zostanie wykorzystane w celu innym niż byśmy chcieli, na zajęciach zastanowiliśmy się wspólnie nad rozwiązaniem tego problemu.
Uczestnicy dowiedzieli się jak w łatwy sposób ktoś może ich prywatne zdjęcie zaprezentować 'inaczej'. Do tego celu został wykorzystany ogólnie dostępny w Internecie generator memów.
W związku z tym doświadczeniem uczestnicy mieli ciekawe spostrzeżenia i wysnuli wiele ważnych wniosków. Zanim umieścimy zdjęcie w portalach społecznościowych, czy na stronach internetowych, czy prześlemy za pomocą komórek warto to przemyśleć.

Nowy cykl zajęć z edukacji medialnej to propozycja skierowana do szkół podstawowych do wspomagania kształtowania umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i wybiórczego korzystania ze środków masowego przekazu oraz naukę tworzenia i nadawania przekazów medialnych.
Na zajęciach poruszane będą takie tematy jak tworzenie i przetwarzanie wizerunku w sieci, kreatywne korzystanie z mediów, wyszukiwanie informacji oraz bezpieczeństwo w sieci.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie projektu - https://edukacjamedialna.edu.pl.