Dla wszystkich poszukujących materiałów do nauki, pracy lub rozwijania swoich zainteresowań proponujemy zestawienia  bibliograficzne, czyli uporządkowane według określonych kryteriów-tematów spisy książek, druków, czasopism, artykułów,  filmów, muzyki i innych dokumentów z najważniejszymi danymi o każdej pozycji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania).

Fragment plakatu promującego zestawienia bibliograficzne - pies, kot i mysz z lupami przeszukujące książki na półce

Aktualnie zamieszczone jest na naszej stronie spisy bibliograficzne oscylujące wokół kilku tematów, które cieszą się dużym powodzeniem w naszej bibliotece, lub zostały zasugerowane przez samych czytelników.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest 'lekturą obowiązkową' dla uczniów i dorosłych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o początkach współczesnej państwowości Polski. Stąd w zestawieniach można znaleźć takie tematy, jak: „11 listopada – Odzyskanie niepodległości przez Polskę”, „Józef Piłsudski”, „Legiony polskie”.

O Kresach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej coraz więcej się pisze powieści, przewodników, wydaje się pamiętniki kresowian. Zestawienie „Kresy Wschodnie – opracowania, powieści, losy kresowian” może pomóc w odszukaniu ich w naszej bibliotece.
Niejako kontynuacją historii Kresów Wschodnich, są zestawienia: „Katyń - Kozielsk - Ostaszków – Starobielsk”, „Wołyń i stosunki polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej”, czyli losy ludności polskiej na terenach na wschód od Bugu po 1939 r.
Wśród zestawień jest także "Niemcy w granicach Polski powojennej", w którym można znaleźć publikacje traktujące o losach Niemców, którzy pozostali na terenach Polski po zakończeniu działań wojennych.

Są także zestawienia dotyczące naszej małej ojczyzny - Jawora. Jedno z nich dotyczy Jana Rybotyckiego - jednego z najbardziej zasłużonych postaci dla powojennego Jawora, publikującego artykuły w prasie lokalnej i piszącego książki o Jaworze.
Zainteresowani znajdą również zestawienie „Kroniki ilustrowane Jawora w Przeglądzie Fabrycznym".