Właśnie ukazała się na rynku książka Jana Rybotyckiego "Jawor: czasy nowożytne i najnowsze". Jest kontynuacją wcześniejszej książki "Jawor: Pradzieje i średniowiecze" i stanowi dopełnienie obrazu życia i dziejów Jawora. Wydanie tak ważnej publikacji dla naszego miasta skłoniło naszą bibliotekę do zorganizowania spotkania autorskiego z Janem Rybotyckim.

Zdjęcie ze spotkanie online z Janem Rybotyckim

Spotkanie, które odbyło się 30 maja, z powodu epidemii różniło się nieco formą. Za pomocą aplikacji umożliwiającej połączenie się zdalne z autorem książki, część czytelników uczestniczyła w spotkaniu z domu, a część, dzięki poluzowaniu obostrzeń, mogła przyjść do naszej bibliotece.

Początek spotkania poświęcony był procesowi wydawniczemu i osobach współpracujących przy wydaniu publikacji. Jan Rybotycki rozpoczął wykład od związków Jawora z dynastią Jagiellonów, a potem barwnie opowiadał o dalszych dziejach naszego miasta. W trakcie wykładu była również mowa o zwykłym życiu jaworzan oraz ważnych wydarzeniach, które miały wpływ na rozwój miasta.
Spotkanie trwało ok. 120 minut z małymi przerwami technicznymi, a nam słuchaczom wydawało się, że minęła jedynie chwila. Na koniec, jak to zwykle bywa na spotkaniach, nie obyło się bez pytań do autora.

Jan Rybotycki urodził w 1931 r. w Schodnicy w województwie lwowskim. We wrześniu 1945 został wraz z rodzicami i rodzeństwem ekspatriowany na zachodnie ziemie powojennej Polski.
Po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Poznaniu, pracował jako nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 2 i w Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze.

Z wykształcenia geograf, z zamiłowania historyk, zajmuje się dziejami Dolnego Śląska. Szczególną estymą darzy Ziemię Jaworską. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek o naszym mieście, m.in.. encyklopedii "Jawor od A do Z", publikacji o zamku piastowskim oraz kościele św. Marcina. Spod jego ręki wyszły także publikacje o nieco szerszym zasięgu, tj. o Księstwie Jaworskim.
W 2003 roku uchwałą Rady Miasta nadano Mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jawora.

Relację ze spotkania można obejrzeć na naszym kanale YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Abc2bb2y444.